☰ MENU

School Closed Friday, March 13, 2020

Robbinsdale Area Schools closed today, Friday, March 13, 2020
Posted on 03/13/2020
March 13, 2020

Dear Robbinsdale Area School families and staff,

Please be advised, out of an abundance of caution, Robbinsdale Area Schools will be closed today, Friday, March 13, 2020. This includes all Adventure Club sites. Early childhood and ECFE classes/events are canceled. Adult Academic Program classes are canceled. After-school activities and practices have also been canceled.

Last night, a parent contacted Forest Elementary to inform school staff they had been in contact with an individual who tested positive for COVID-19. Forest Principal Melissa Jackson immediately contacted (and spoke with) the parent, and instructed the parent to contact the Minnesota Department of Health (MDH) hotline to determine next steps. Per MDH recommendations, and as a preventive measure, the District requested the parent keep their student at home until the parent receives further instructions from the MDH. While the impacted parent is not currently displaying any symptoms, we will remain in contact with the parent and continue to monitor the situation.

The parent reported that they were in the gym at Forest Elementary Wednesday during parent pick-up. In response, we are working diligently to thoroughly clean and sanitize the gym and parent pick-up areas.

The MDH takes the lead in cases like this and we look to them, as health experts, for guidance. As always, we encourage parents and guardians to keep their student(s) home if they are not feeling well.

The District continues to monitor COVID-19 and is prepared to appropriately respond. In the event of a COVID-19 outbreak in the area, the District will take direction from the MDH, the Centers for Disease Control and Prevention, and the Minnesota Department of Education. More information on coronavirus is available at https://www.cdc.gov/coronavirus

If you have additional questions about COVID-19 in Minnesota, you may contact the MDH hotline at 651-201-5414.

The health, safety, and well-being of our students, families, and staff are our top priorities. We appreciate your continued support and partnership.

Sincerely,

Carlton D. Jenkins, Ph.D.
Superintendent
Robbinsdale Area Schools

----------------------------------------------------------
Spanish translation
13 de Marzo, 2020

Estimadas familias y personal de las Escuelas del Área de Robbinsdale,

Tenga en cuenta que por precaución, las Escuelas del Área de Robbinsdale estarán cerradas el dia de hoy, Viernes, 13 de Marzo, 2020. Esto incluye todos los sitios del Club de Aventura, las clases/eventos de Educación Familiar de la Niñez Temprana (ECFE por sus siglas en inglés) están canceladas, Las clases del programa academico para adultos están canceladas. Las actividades y prácticas después de las escuela también han sido canceladas.

Anoche, un padre contactó a la escuela elementaria de Forest para informar al personal de la escuela que había estado en contacto con una persona que salió positiva por el virus COVID-19. La directora de la escuela Melissa Jackson contactó inmediatamente (y habló con) el padre, y le indico que se comunicara con la línea directa del Departamento de Salud de Minnesota (MDH por sus siglas en inglés) para determinar los próximos pasos a seguir. Según las recomendaciones de MDH, y como medida preventiva, el Distrito solicitó a los padres mantener al estudiante en casa hasta que reciban más información del Departamento de Salud de Minnesota. Si bien el padre afectado no muestra ningún síntoma en este momento, permaneceremos en contacto con el padre y continuaremos monitoreando la situación.

Los padres informaron que estuvieron en el gimnasio de la escuela elementaria de Forest el miércoles mientras se recogían a los niños (parent pickup).. En respuesta, estamos trabajando diligentemente para limpiar y desinfectar a fondo el gimnasio y las áreas para recoger a los niños.

El Departamento de Salud de Minnesota (MDH) toma la iniciativa en casos como este y los miramos como los expertos en la salud, en busca de orientación. Como siempre alentamos a los padres y tutores a que mantengan a sus estudiantes en casa si no se sienten bien.

El Distrito continúa monitoreando el COVID-19 y está preparado para responder adecuadamente. En caso de un brote de COVID-19 en el área, el Distrito tomará las guías del Departamento de Salud de Minnesota, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y el Departamento de Educación de Minnesota. Más información sobre coronavirus está disponible en https://www.cdc.gov/coronavirus

Si tiene preguntas adicionales sobre el COVID-19 en Minnesota, puede comunicarse con la línea directa del Departamento de Salud de Minnesota (MDH) al (651)-201-5414.

La salud, la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes, familias y personal son nuestras principales prioridades. Agradecemos su continuo apoyo y colaboración.

Sinceramente,

Carlton D. Jenkins, PH.D.
Superintendente
Escuelas del Área de Robbinsdale

----------------------------------------------------------
Somali translation
Maarso 13, 2020
Qoysaska Dugsiga Aagga Robbinsdale iyo shaqaalaha Qaaliga ah,

Fadlan ogaada, taxadar badan, iskuulada Aagga Robbinsdale waa la xirayaa maanta, Jimcaha, Maarso 13, 2020. Tan waxaa ku jira dhammaan goobaha naadiyada 'Adventure Club'. Ilmanimada hore iyo fasalada ECFE / dhacdooyinka waa la joojiyay. Fasalada Barnaamijka Dadka Waaweyn waa la joojiyay. Hawlaha dugsiga ka dib iyo waxqabadka ayaa sidoo kale la joojiyay.

Habeen hore, waalid wuxuu la xiriiray Dugsiga Hoose ee Forest si uu ugu wargaliyo shaqaalaha dugsiga inay la xiriireen shaqsi tijaabiyey COVID-19. Maamulaha Dugsiga Forest Melissa Jackson waxay isla markiiba la xiriirtay (oo la hadashay) waalidka, waxayna ku amrtay waalidka inuu la xiriiro khadka tooska ah ee Waaxda Caafimaadka ee Minnesota (MDH) si loo go'aamiyo talaabooyinka xiga. Markay tahay talooyinka MDH, iyo ka hortag ahaan, Degmadu waxay ka codsatay waalidku inuu ku hayo ardaygooda guriga ilaa waalidku ka helo tilmaamo dheeraad ah MDH. In kasta oo waalidka saameeya aanu hadda muujinayn wax astaamo ah, waan sii wadaynaa xidhiidhka waalidka oo aan sii wadi doonno la socodka xaaladda.

Waalidku waxay soo wariyeen inay ku sugnaa goobta jimicsiga ee Dugsiga Hoose Forest Arbacada inta lagu gudajiro soo qaadista waalidka. Si aan uga jawaabno, waxaan si firfircoon uga shaqeyneynaa inaan si buuxda u nadiifinno oo aan u fayadhowno goobta jirdhiska iyo meelaha waalidiinta laga soo qaado.

MDH waxay hogaamisaa kiisaska sidan oo kale ah waxaanan u eegnaa iyaga, khabiiro caafimaad, hagitaan. Sida had iyo jeer, waxaan ku dhiirigelinaa waalidiinta iyo mas'uuliyiinta inay ilmahooda ku hayaan guriga haddii aysan caafimaad ahaan wanaagsaneyn.

Degmadu waxay sii wadaysaa la socoshada COVID-19 oo waxay diyaar u tahay inay si habboon wax uga qabato. Haddii ay dhacdo in COVID-19 uu ka dillaaco aagga, degmadu waxay ka qaadan doontaa jihada MDH, Xarumaha Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada, iyo Waaxda Waxbarashada ee Minnesota. Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan coronavirus waxaa laga heli karaa https://www.cdc.gov/coronavirus

Haddii aad qabtid su'aalo dheeraad ah oo ku saabsan COVID-19 ee Minnesota, waxaad kala xiriiri kartaa khadka tooska ah ee MDH taleefanka 651-201-5414.

Caafimaadka, bedqab, iyo wanaagga ardaydeena, qoysaska, iyo shaqaalaha ayaa ahmiyadeena ugu sareysa. Waxaan ka mahadcelineynaa sii wadida taageeradaada iyo iskaashigaaga.

Mahadsanidin,
Carlton D. Jenkins, Ph.D.
Kormeeraha Guud ee
Dugsiyada Aagga Robbinsdale