Robbinsdale Area Schools

Important Learning Model and Athletics Update

Important Learning Model and Athletics Update

Desplácese hacia abajo para leer en español
Hoos u rog si aad ugu akhriso Soomaali

Dear Robbinsdale Area Schools Families,

Governor Tim Walz announced several updates today which impact our students, families and staff. During this afternoon’s press conference, the Governor prioritized in-person learning for elementary students. Please know we are working through this information and are developing a plan to implement this new guidance. 

Please continue reading for important information.

Statewide in-person learning model for elementary students 
Per Minnesota’s Updated Safe Learning Plan, early learning programs and elementary schools across the state can shift to an in-person or hybrid learning model beginning Jan. 18, 2021. Schools will need to follow additional safety procedures and bring students back in rolling, or tiered, start dates.  

We are looking to transition our PreK through 2nd grade students to full in-person learning on Tuesday, Jan. 19, and grades 3-5 beginning Feb. 1. Please note - these are tentative dates as we must continue to work through our Incident Command Team to determine a learning model transition plan.

High School Athletics
As outlined in Executive Order 20-103, high school athletics will be able to resume in-person practices on Monday, Jan. 4, 2021, but games will still be on pause.

Look for updated communication after winter break
We will send an updated communication after winter break with confirmed dates for an elementary learning model shift. We will also share our plan for a learning model shift for secondary students, which we are tentatively planning to begin Jan. 26.

While we are excited for this news, there is still work needed to be done to implement this new guidance. The safety of our staff, students and families continues to be our highest priority as we navigate the pandemic. As a community, we must continue to work together to slow the spread of COVID-19. Please -- wear face coverings, social distance and wash your hands frequently. 

We appreciate your ongoing partnership and support. 

Sincerely,

Dr. Stephanie Burrage
Interim Superintendent
Robbinsdale Area Schools

Share feedback


16 de diciembre de 2020

Estimadas familias de las escuelas del área de Robbinsdale:

El gobernador Tim Walz anunció hoy varias novedades que afectan a nuestros estudiantes, familias y personal. Durante la conferencia de prensa de esta tarde, el Gobernador dio prioridad al aprendizaje en persona para los estudiantes de la escuela primaria. Por favor tengan en cuenta que estamos trabajando con esta información y estamos desarrollando un plan para implementar estas nuevas directivas.

Por favor, continúen leyendo para obtener información importante.

Modelo de aprendizaje en persona a nivel estatal para estudiantes de la escuela primaria
Según el Plan actualizado de aprendizaje seguro de Minnesota, los programas de aprendizaje temprano y las escuelas primarias de todo el estado pueden cambiar a un modelo de aprendizaje en persona o híbrido a partir del 18 de enero de 2021. Las escuelas deberán seguir procedimientos de seguridad adicionales y hacer que los estudiantes vuelvan a clases presenciales de manera escalonada o gradual, con fechas de inicio diferentes.

Estamos buscando hacer la transición de nuestros estudiantes de Pre-kínder a 2° grado al aprendizaje completo en persona el martes 19 de enero, y los grados 3-5 a partir del 1º de febrero. Por favor, tengan en cuenta que estas son fechas tentativas ya que debemos continuar trabajando con nuestro Equipo de mando de incidentes para determinar un plan de transición del modelo de aprendizaje.

Deportes de la escuela preparatoria
Como se describe en la Orden ejecutiva 20-103, los deportes de la escuela preparatoria podrán reanudar las prácticas en persona el lunes 4 de enero de 2021, pero los partidos o juegos aún estarán en pausa.

Enviaremos comunicación actualizada después de las vacaciones de invierno
Enviaremos una comunicación actualizada después de las vacaciones de invierno con confirmación de fechas para el cambio de modelo de aprendizaje de la escuela primaria. También compartiremos nuestro plan para un cambio en el modelo de aprendizaje para los estudiantes de la escuela preparatoria, plan que estamos planeando comenzar tentativamente el 26 de enero.

Si bien estamos entusiasmados con esta noticia, aún queda mucho trabajo por hacer para implementar estas nuevas directivas. La seguridad de nuestro personal, estudiantes y familias sigue siendo nuestra máxima prioridad mientras navegamos por la pandemia. Como comunidad, debemos continuar trabajando juntos para frenar la propagación de COVID-19. Por favor usen máscaras para la cara, distanciamiento social y lávense las manos frecuentemente.

Apreciamos su continua colaboración y apoyo. 

Atentamente,

Dra. Stephanie Burrage
Superintendenta Interina
Las Escuelas del área de Robbinsdale

Compartir comentarios


Qoysaska Qaaliga ah ee Dugsiyada Aagga Robbinsdale,

Guddoomiye Tim Walz ayaa ku dhawaaqay xogo dhowr ah oo cusub maanta oo saamaynaya ardaydeena, qoysaskeena, iyo shaqaalaheena. Intii lagu guda jiray shirkii jaraa'id ee galabta, Gudoomiyuhu wuxuu mudnaanta siiyay waxbarashada shaqsiga ah ee ardayda dugsiga hoose. Fadlan ogow inaan ku shaqeyneyno macluumaadkan oo aan ka shaqeyneyno sameynta qorshe lagu hirgelinayo amarkan cusub.

Fadlan sii wad akhriska si aad u hesho macluumaad muhiim ah.

Qaab waxbarasho  shaqsi-ahaaneed oo gobolka oo dhan ah oo loogu talagalay ardayda dugsiga hoose

Sida ku xusan Qorshaha Waxbarashada Amni ee Minnesota,, barnaamijyada waxbarashada xilliga caruurnimada hore iyo dugsiga hoose ee gobolka oo dhan waxay u wareegi karaan qaab shaqsiyeed ama qaab waxbarasho oo isku dhafan laga bilaabo Janaayo 18, 2021. Dugsiyadu waxay u baahan doonaan inay raacaan nidaamyada badbaado dheeri ah oo ay ardayda ku soo celiyaan xilliga billaabitaanka ee heerarka mustawaha.

Waxaan eegaynaa inaan u wareejino ardaydeena Xannaanada illaa fasalka 2-aad oo aan u gudubno wax-barasho qof-ahaaneed Talaadada, Janaayo 19, iyo fasalada 3-5aad laga billaabo Febraayo 1deeda. Fadlan ogow - kuwani waa taariikho ku meel gaar ah maadaama ay tahay inaan sii wadno ka shaqaynta Kooxda Taliska Dhacdada si aan u qeexno qorshaha qaabka waxbarashada ee xilliga kala-guurka 

Ciyaaraha Fudud ee Dugsiga Sare
Sida lagu muujiyey Amarka Fulinta ee 20-103, ciyaaraha fudud ee dugsiga sare waxay awoodi doonaan inay dib u bilaabaan tababbarka shaqsiyeed Isniinta, Janaayo 4,2021, laakiin ciyaaraha waa la sii hakin doonaa.

Dhowr xiriir xogo cusub ka dib fasaxaaga qaboobaha
Waxaan soo diri doonnaa xiriir xogaha cusub ka dib fasaxa jiilaalka oo leh taariikho la xaqiijiyay oo ah isbadelka habka waxbarashada dugsiga hoose. Waxaan sidoo kale la wadaagi doonnaa qorshaheena si aan ugu bedelno qaabka waxbarashada ardayda dugsiga sare, oo aan qorsheyneyno inaan bilowno 26-ka Janaayo

In kasta oo aan ku faraxsanahay warkan, weli waxaa jira shaqo in la qabto u baahan si loo dhaqan geliyo hagitaankan cusub. Badbaadada shaqaalaheena, ardayda iyo qoysaskeena ayaa ah ahmiyadeena koowaad sidaan ula tacaali lahayn aafada. Bulsho ahaan, waa inaan sii wadnaa wadashaqeynta si loo yareeyo faafitaanka COVID-19. Fadlan -- xidho weji dabool, kala fogaansho bulsho, gacmahana si joogto ah u dhaq.

Waanu qadarinaynaa iskaashigaaga joogtada ah iyo taageeradaada

Si daacadnimo ah,

Dr. Stephanie Burrage
Kormeeraha Guud ee Ku-meelgaarka ah
Dugsiyada Aagga Robbinsdale 

Nala wadaag ra’yi celin